OFERTA

SPRZEDAŻ KRUSZYWA:

 • Nasze kruszywa spełniają normy do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym oraz „Kruszywa do betonu”.

Piasek suszony Frakcji

 • 0,1 – 0,5mm
 • 0,5 – 0,8mm
 • 0,8 – 2,5mm

 • Piasek płukany (uszalechteniony) 0-2 mm – zastosowanie: murowanie, tynkowanie, składnik chudego betonu, podsypka do układania nawierzchni, produkcja betonów konstrukcyjnych i mas bitumicznych.
 • Piasek leśny – zastosowanie: nadbudowa nasypów, podbudowa dróg i placów, podsypka do układania płytek i krawężników, utwardzanie nawierzchni placów i parkingów, wypełniacz do masy asfaltowej, wypełnienie wykopów, podsypki pod rury i kable, produkcja wyrobów betonowych typu: kostka brukowa, krawężniki, itp., zimowe utrzymanie dróg.
 • Pospółka – doskonale nadaje sie do betonu, na wylewki, do zagęszczania i na nasypy.
 • Żwir 2-8 mm – zastosowanie: podbudowa dróg i placów, produkcja betonów towarowych, stabilizowanie gruntów, utwardzanie nawierzchni placów i parkingów, wypełniacz do masy asfaltowej, wypełnienie fundamentów, wysypywanie ścieżek orgodowych i alejek, produkcja wyrobów betonowych tj. kostka brukowa, krawęzniki i inne.
 • Żwir 8-16 mm – zastosowanie: produkcja betonu, budownictwo ogólne.
 • Żwir 16-31 mm – zastosowanie: produkcja betonu, budownictwo ogólne.
 • Tłuczeń – zastosowanie: podbudowa dróg i placów, produkcja betonów, stabilizowanie gruntów, utwardzanie nawierzchni placów i parkingów, wypełniacz do masy asflatowej, wypełnienie funcamentów, porduckja wyrobów betonowych tj. kostka brukowa, krawężniki i inne.
 • Ziemia przesiewana np. do trawników